เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ / Vision

มุ่งมั่นให้บริการอย่างมืออาชีพ
ด้วยคุณภาพ ผลงานมาตรฐาน
เพื่อเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างผู้ให้บริการและ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เสร็จตามเป้าหมาย
ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและก้าวหน้า
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ / Mission

Development มุ่งเน้นพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ

Professional ดำเนินธุรกิจโดยมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

Reliability ได้มาตรฐานสากลเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถตอบสนองความความต้องการของลูกค้า ได้อย่างครบถ้วน พร้อมเป็นคู่ค้าที่ดี

บริการของเรา

รับเหมาก่อสร้าง แบบครบวงจร งานออกแบบ วางผังโครงการ อาคาร ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงเหล็ก และงานอื่นๆ

พร้อมให้คำปรึกษา ต่างๆ แก่ลูกค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย